Клиент / Гривас-Сливен
Произведено / ,

„Гривас” ООД се стреми непрекъснато да удовлетворява изискванията, нуждите и очакванията на нашите клиенти и потребители, като им предлага качествени продукти и насърчава всеки член на персонала да допринася в рамките на своята компетентност и правомощия за постигане на тази цел. Фирма Гривас идентифицира тези цели в своята мисия:
Качество – винаги сме готови да доставим най-добрите продукти на нашите клиенти;

  • Почтеност – опитваме се да направим правилните неща, за да задоволим нуждите на всичките ни партньори: клиенти, дистрибутори, доставчици, персонал, ръководство и др.;
  • Уважение – създаване на сплотен екип, развивайки уменията на персонала и повишаване неговото сътрудничество;
  • Иновация – отворени сме към свободната комуникация на нови идеи; постоянно подобрени на технологиите на производство и продуктовия асортимент;
    На тези принципи се гради фирмената културата на Гривас ООД, която позвоялва поддържането на висококачвствена продукция и обслужване.