Клиент / ПМГ "Добри Чинтулов" - Сливен
Година / 1985-1986 г
Произведено / ,
Посети сайт

ПМГ „Добри Чинтулов“ е наследник на Сливенската мъжка гимназия. Училището е създадено през учебната 1835 -1836 година. Първоначално е било килийно, по – късно третокласно, а след това и петокласно. От 1 септември 1878 г. училището е обявено за гимназия. През 1966 г. в гимназията се разкриват математически паралелки, които през 1971 г. се отделят в математическа гимназия „Професор д-р Димитър Табаков“. През учебната 1985-1986 г. СПГ „Добри Чинтулов“ и МГ „Професор д-р Димитър Табаков“ се обединяват в Природо-математическа гимназия „Добри П. Чинтулов“